Blog

Agregace dat snižuje jejich vědeckou hodnotu

Agregace je považována za nejméně žádaný způsob anonymizace, a to z několika důvodů, především však kvůli omezením při poskytování podrobných a detailních poznatků z dat. Agregace sice přináší výhody v oblasti ochrany soukromí tím, že seskupuje data do širších kategorií, může však výrazně snížit užitečnost dat a omezit možnosti smysluplné analýzy. Zde je několik důvodů, […]

Přečtěte si více

Anonymizace zdravotních údajů: Ochrana soukromí v administrativních datech plátců

V dnešním světě založeném na datech se používání zdravotních dat stalo základem vědeckého výzkumu a rozhodování v oblasti zdravotní péče. Údaje o administrativních nárocích, které obsahují množství informací o léčbě a výdajích pacientů, jsou cenným zdrojem pro pochopení trendů ve zdravotní péči a zlepšení výsledků u pacientů. Zveřejnění těchto údajů bez náležitých ochranných opatření však […]

Přečtěte si více

Analýza cesty pacienta

Cesta onkologického pacienta zahrnuje řadu kroků, kterými pacient s nádorovým onemocněním prochází: od stanovení diagnózy až po léčbu a dále. Zohledňuje všechny aspekty péče, včetně diagnózy, plánování léčby, poskytování péče, sledování a následné péče a péče v závěru života. Cesta onkologického pacienta je ideálně navržena tak, aby poskytovala komplexní a koordinovanou péči o pacienty s […]

Přečtěte si více

Další významné vítězství na cestě k transparentnímu zdravotnictví

Žalobce po ÚZIS neúspěšně požadoval statistický přehled počtu úmrtí osob za jednotlivá časová období na různé příčiny. Tyto otázky bezpochyby mohou být předmětem legitimního veřejného zájmu, a tím i součástí veřejné sféry. Podle Ústavního soudu si lze (i s ohledem na ustálenou judikaturou správních soudů) jen stěží představit rozumný důvod, proč by měly být požadované […]

Přečtěte si více

Komentovaný souhrn článku Metodika Delphi ve zdravotnickém výzkumu: Jak rozhodnout o její vhodnosti

V loňském roce (2021) byl publikován článek autorů Nasa, P., Jain, R., & Juneja, D. (2021). Delphi methodology in healthcare research: How to decide its appropriateness.  Samozřejmě se nejedná ani o první a jistě ani ne poslední článek na téma využití metody Delphi v oblasti zdravotnictví, nicméně jeho určitá přehlednost vybízí z jeho přiblížení i českým čtenářům, kdy […]

Přečtěte si více

Společenská perspektiva v ekonomickém hodnocení ve zdravotnictví

V rámci ekonomického hodnocení ve zdravotnictví se nejčastěji používají tři perspektivy: (1) perspektiva plátce, v níž jsou zahrnuty pouze náklady a užitek pro určitou stranu, jako je pacient, zaměstnavatel nebo pojišťovna; (2) perspektiva zdravotní péče, která zahrnuje pouze náklady a užitek v rámci sektoru zdravotní péče; a  v neposlední řadě (3) společenská perspektiva, v níž analytik […]

Přečtěte si více

Dohody o řízeném vstupu založené na výkonu

Dohody o řízeném vstupu (DŘV) jsou ujednání, která zohledňují nejistotu ohledně fungování technologií (zejména léků) a současně upravují jejich přijetí s cílem maximalizovat jejich efektivní využití nebo omezit jejich dopad na rozpočet. DŘV lze v zásadě chápat jako nástroj, který umožňuje pacientům přístup k novým lékům, přičemž riziko nejisté účinnosti sdílí zdravotnické orgány a výrobce. […]

Přečtěte si více

Posouzení zdravotnických technologií v raných fázích vývoje před dokončením návrhu

Ranná fáze HTA (eHTA) je hodnocení zdravotnických technologií ve fázi výzkumu a vývoje. V poslední době se jedná o intenzivně zkoumanou oblast hodnocení zdravotnických technologií, která se nejčastěji používá jako nástroj pro identifikaci ekonomických výstupů (outcomes) zdravotnických technologií v rané fázi vývoje, před klinickým testováním a dokonce před dokončením návrhu. Modely rané fáze lze využít […]

Přečtěte si více

Cost-utility analysis of an implant treatment in dentistry

Background: When dealing with the replacement of one missing tooth, the patient has the option of choosing between different types of treatment interventions. Several important factors play a role in his decision-making process, including his limited financial means and his efforts to solve the problem of missing teeth as effectively as possible. The main goal […]

Přečtěte si více

Clinical Utility of Body Surface Potential Mapping in CRT Patients

This paper reviews the current status of the knowledge on body surface potential mapping (BSPM) and ECG imaging (ECGI) methods for patient selection, left ventricular (LV) lead positioning, and optimisation of CRT programming, to indicate the major trends and future perspectives for the application of these methods in CRT patients. A systematic literature review using […]

Přečtěte si více