Výzkum

Projekty

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost naší skupiny obsahuje jak akademická témata s cílem širšího poznání oblastí souvisejících s veřejným zdravím a jeho efektivním poskytováním, tak i velmi specifické projekty zaměřené na úzce definované technologie, jako jsou například diagnostické přístroje. Náš tým například staví komplexní diagnosticko-terapeutické modely, které umožnují studovat ekonomické a klinické výstupy komplexních vztahů a procesů. Nezanedbatelná část našeho výzkumu vzniká na žádost odborných pracovišť a výrobců zdravotnických technologií. Cílem těchto projektů je většinou spíše izolovaný pohled na konkrétní technologie.

V rámci HTA se od roku 2021 zaměřujeme na metody řízeného vstupu zdravotnických technologii. Zde spolupracujeme s předními výrobci léku a zdravotnických prostředků. Cílem našeho snažení je pomoct s prosazením těchto postupů tak, aby i velmi drahé technologie měly šanci vstoupit na trh a současně došlo k férovému sdílení rizik mezi plátci a držiteli licencí k těmto technologiím.

Nezanedbatelná část našeho výzkumu probíhá se zaměřuje na reálnou klinické praxi. Na základě dat z vlastních studií nebo administrativních dat plátců vyhodnocujeme efektivitu terapeutických postupů a jejich ekonomiku.

Přidejte se k týmu

Hledáme talentované jednotlivce pro práci na zajímavých multidisciplinárních projektech formou diplomových a dizertačních prací.