MDHTA

V rámci smluvního výzkumu Vám nabízíme tyto služby:

Potřebujete pomoct s uvedením zdravotnického prostředku na trh?

Nabízíme:

 • Kompletní zpracování technické dokumentace (ZP i IVD ZP) dle příslušných regulatorních předpisů
 • Vypracování klinického hodnocení, či hodnocení funkční způsobilosti z dodaných dat
 • Pomoc při sběru dat a přípravě hodnocení
 • Zpracování analýzy rizik, včetně poměru přínosů a rizik

Chcete, aby Váš výrobek byl součástí úhrad?

Nabízíme:

 • Zpracování podkladů pro úhrady
 • Zpracování literární rešerše
 • Zpracování budget impact analýzy

Váš výrobek je již na trhu a potřebujete pomoct s post-marketingovým sledováním na trhu?

Nabízíme:

 • Zpracování plánu post-marketingového sledování dle příslušných regulatorních předpisů
 • Zpracování zprávy z post-marketingového sledování (ZP i IVD ZP)
 • Zpracování PMCF (Následného klinického sledování po uvedení na trh)
 • Zpracování PMPF (Následného sledování funkční způsobilosti po uvedení na trh)
 • Zpracování hlášení trendu
 • Zpracování aktualizované zprávy o bezpečnosti

Potřebujete pomoct s jinými procesními záležitostmi týkající se zdravotnických prostředků?

Nabízíme:

 • Přípravu na certifikaci oznámeným subjektem dle daného postupu posouzení shody
  • Příprava dokumentace
 • Komunikace s notifikovanou osobou
 • Přípravu a implementaci normy 13485 pro povinné zavedení systému řízení kvality
  • Komunikace s certifikačním orgánem
  • Přípravu na audit
 • Pomoc s kategorizací zdravotnického prostředku (ZP i IVD ZP)
 • Pomoc s registrací zdravotnického prostředku (ZP i IVD ZP)