Události

Konference a setkání

 • 2022
  5. říjen

  Kritéria dostupnosti a zveřejňování zdravotnických dat a kazuistik

   15:30
   Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00, Budova B-497, Respirium sál, 4.p.

  Přednášející:

  • Barbora Dubanská
  • Karla Mothejlová
  • Jiří Drahota

  Moderátor

  • Aleš Tichopád

  Klikněte zde pro online registraci

  Leták ke stažení

 • 2023
  8. červen

  Školení HTA zdravotnických prostředků - MODUL I

   09:00
   GRANDIUM HOTEL PRAGUE Politických vězňů 913/12 | 110 00 Praha 1

   

  Teoretická a praktická příprava na plánované změny

  8. června 2023 09:00-13:00 (3 hodiny teorie, 1 hodina praxe)

  • Strukturované podaní při žádosti o úhrady zdravotnických prostředků
  • ZUM a ZP na poukaz
  • Základní informace a terminologie
  • Vymezení pojmů a použití metodiky u ZUM
  • Teorie budget impact analýzy (BIA)
  • Zdroje informací a důkazů pro strukturované podaní včetně BIA

   

  14. června 2023 09:00-13:00 (1 hodina teorie, 3 hodiny praxe)

  • Ukázka strukturované žádosti
  • Praktická cvičení pro budoucí žadatele včetně BIA
  • Praktické rozhodovaní při dokládaní důkazů, zdroje důkazů a jejich prioritizace
  • Konzultace praktických postupů se zástupci VZP

   

  Klikněte zde pro online registraci

  Leták ke stažení

 • 2023
  3. květen

  Cesta pacienta (vnímání vs reálná data)

   15:30
   Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00, Budova B-497, Respirium sál, 4.p.

  Okruhy témat:

  • Analýza cesty onkologického pacienta na základě administrativních dat pojišťoven (případová studie: rakovina slinivky)
  • Porozumění cesty pacienta jako součást moderní koncepce zdravotnictví
  • Širší diskuse k využití dostupných dat k cestě pacienta: slabá a silná místa, možnosti zlepšování a další témata

  Klikněte zde pro online registraci

  Leták ke stažení

 • 2023
  12. duben

  Hodnocení zdravotnických technologií (FBMI ČVUT ve spolupráci s VZP)

   15:30
   Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00, Budova B-497, Respirium sál, 4.p.

  Okruhy témat:

  • Představení CzechHTA,
  • Základní principy hodnocení zdravotnických technologií,
  • Obecná specifika hodnocení zdravotnických prostředků,
  • Principy hodnocení zdravotnických prostředků podle metodického rámce VZP,
  • a další témata.

  Klikněte zde pro online registraci

  Leták ke stažení

 • 2023
  1. březen

  Real-World Data (jejich dostupnost a využití)

   15:30
   Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00, Budova B-497, Respirium sál, 4.p.

  Okruhy témat:

  • Jak je to s otevřeností dat v ČR,
  • Jak je to s otevřeností dat v zahraničí,
  • Hodnota Real-World dat pro výzkum a vývoj,
  • Úskalí práce s daty pojišťoven,
  • Anonymizace dat jako cesta k jejich dostupnosti,
  • Budoucnost otevřenosti dat,
  • Ochrana osobních údajů pacienta,
  • a další témata.

  Klikněte zde pro online registraci

  Leták ke stažení

 • 2023
  1. únor

  Pacient v centru pozornosti

   15:30
   Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00, Budova B-497, Respirium sál, 4.p.

  Okruhy témat:

  • adherence pacienta a širší součinnost s léčbou,
  • informovanost pacienta o onemocnění a léčbě a potenciál ke zlepšení,
  • zdroje informací pacientů,
  • role pacientských organizací,
  • role výrobců léků a zdravotnických prostředků,
  • role zdravotních pojišťoven v informování pacienta,
  • role širší rodiny a okolí pacienta,
  • a další témata.

  Klikněte zde pro online registraci

  Leták ke stažení

 • 2022
  7. prosinec

  Informované úhrady léků a zdravotních technologií

   15:30
   Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00, Budova B-497, Respirium sál, 4.p.

  Přednáška: Managed Entry Agreements v ČR a na Slovensku. Kam jsme se posunuli.
  Přednáška: Technologické řešení sledování outcomes u MEA na Slovensku
  Panelová diskuse: Budoucnost MEA v ČR - Očekávání a obavy

  Klikněte zde pro online registraci

  Leták ke stažení

 • 2022
  2. listopad

  Celospolečenské náklady onemocnění a zdraví jako investice

   15:30
   Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00, Budova B-497, Respirium sál, 4.p.

  Přednáška: Náklady na onemocnění a jejich relevance v hodnocení přínosu zdravotních technologií
  Přednáška: Praktické zkušenosti se stanovováním celospolečenských nákladů
  Panelová diskuse: Zdraví jako investice nebo náklad - Informační zdroje o nákladech a jejich dostupnost

  Klikněte zde pro online registraci

  Leták ke stažení

 • 2022
  5. říjen

  Měření kvality poskytovatelů zdravotní péče

   15:30
   Národní technická knihovna, vchod NT3, Flemingovo náměstí 1, Praha 6, Vzdělávací centrum 2NP

  Přednáška: Proč a jak sledovat ukazatele kvality zdravotní péče
  Přednáška: Praktické uplatnění indikátorů v onkochirurgii
  Panelová diskuse: Dostupnost dat - Organizace příslušné a způsobilé pro měření kvality - Postavení soukromých a akademických subjektů - Výzvy provádění měření

  Klikněte zde pro online registraci

  Leták ke stažení

 • 2022
  25. květen

  Panelová diskuse s účastí ministerstva a plátců

   09:00
   Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava

  Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky plánujeme pořádat veřejnou panelovou diskusi na téma dohody o řízeném vstupu.

Jiné události

Přidejte se k týmu

Hledáme talentované jednotlivce pro práci na zajímavých multidisciplinárních projektech formou diplomových a dizertačních prací.