Zátěž HPV asociovaných onemocnění v ČR

Dne 26.9.2023 vystoupil doc. Dr. Aleš Tichopád ve Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR s přednáškou na téma „Zátěž HPV (Human papilloma virus) asociovaných onemocnění v ČR“. Bylo to v rámci kulatého stolu na téma „Očkování proti HPV jako nástroj eliminace karcinomu děložního hrdla a dalších HPV asociovaných onemocnění.“

https://www.fbmi.cvut.cz/cs/verejnost/fotogalerie/diskutujeme-dulezita-temata