Analýza cesty pacienta

Cesta onkologického pacienta zahrnuje řadu kroků, kterými pacient s nádorovým onemocněním prochází: od stanovení diagnózy až po léčbu a dále. Zohledňuje všechny aspekty péče, včetně diagnózy, plánování léčby, poskytování péče, sledování a následné péče a péče v závěru života. Cesta onkologického pacienta je ideálně navržena tak, aby poskytovala komplexní a koordinovanou péči o pacienty s nádorovým onemocněním a aby zajistila, že se pacientům dostane správné péče ve správný čas a na správném místě. Na této cestě se obvykle podílí multidisciplinární tým zdravotnických pracovníků, včetně onkologů, chirurgů, radiologů, zdravotních sester a dalších specialistů, kteří spolupracují, aby pacientům zajistili co nejlepší výsledky. Cesta pacienta je do značné míry určena typem onkologického onemocnění a jeho stádiem.

Analýza cest pacientů může pomoci:

·         Zlepšit výsledky a zkušenosti pacientů tím, že identifikujete a vyřešíte úzká místa nebo neefektivitu v procesu péče

·         Zajistit poskytování vysoce kvalitní, bezpečné a nákladově efektivní péče

·         Sledovat tok pacientů a využití zdrojů s cílem optimalizovat přidělování zdrojů a omezit plýtvání

·         Usnadňovat neustálé zlepšování systému zdravotní péče určováním oblastí pro zlepšení a zaváděním osvědčených postupů

·         Zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi poskytovateli zdravotní péče s cílem zajistit plynulou a koordinovanou péči

·         Podporovat péči zaměřenou na pacienta tím, že v procesu poskytování péče zohlední potřeby a preference pacientů

·         Snížit riziko lékařských chyb a nežádoucích událostí

 Cesta pacienta v indikátorech kvality poskytované péče

Cestu pacientu je možno pospat nejen kvalitativně. Naší snahou je vytvořit pro účely zabezpečení národních a regionálních řídících procesů  v péči o onkologické pacienty set indikátorů, které lze definovat jako:

·         Strukturální indikátory (kompetence, dostupné vybavení, obrat pacientů)

·         Procesní indikátory(aktivity v procesu cesty pacienta, např. diagnostika, léčba)

·         Výkonnostní indikátory (přežití, uzdravení, spokojenost pacientů a uživatelů, etc.)