Prevalence poruch příjmu potravy u žen hospitalizovaných pro abúzus alkoholu.