Dodržování farmakoterapeutického režimu při léčbě diabetu u příjemců invalidních důchodů.