Vyhodnocování dechového úsilí spontánně dýchajícího pacienta