Včasná rehabilitace pacientů po cerebrovaskulární příhodě z pohledu nákladů dle tíže funkčního postižení