Role zdravotních pojišťoven v ČR: teorie versus realita.