Poznámka k použití dotazníku kvality života WHOQOL-BREF v českém prostředí.