Neinvazívna lokalizácia ektopickej komorovej aktivity s použitím rôzne presných modelov torza získaných z CT hrudníka