Metoda activity based costing jako manažerský nástroj ve zdravotnictví – případová studie