Index pracovní schopnosti u osob starších 50 let jako možný nástroj pracovnělékařských služeb