Hodnocení zdravotnických technologií jako zdroj informací pro rozhodování.