Aplikace metody Total cost of ownership (TCO) na zdravotnické přístroje – případová studie na SPECT/CT.