Lidé

Členové našeho týmu:

 • Jan Bruthans
 • Veronika Burianová
 • Martina Caithamlová
 • Gleb Donin
 • Adela Drahozalová
 • Anna Erfányuková
 • Ondřej Gajdoš
 • Mariia Gorelova (Simonova)
 • Petra Hospodková
 • Jana Chocholatá
 • Vojtěch Kamenský
 • Barbora Kličová
 • Peter Kneppo
 • Martin Kozík
 • Anna Kratochvilová
 • Vladimír Rogalewicz
 • Jozef Rosina
 • Miroslav Selčan
 • Martin Zavadil