O nás

Jsme tým, který vznikl na Katedře biomedicínské techniky kolem studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví a který se snaží využít synergii, kterou přináší zaměření části členů katedry na lékařskou techniku z inženýrského pohledu, části na ekonomiku a management zdravotnictví.

Oblasti našeho zájmu:

  • Studium ekonomické a klinické efektivity zdravotnických prostředků, zejména lékařské techniky a zdravotnických intervencí s velkým podílem zdravotnické techniky v podmínkách České republiky včetně hodnocení spojených s kvalitou života.
  • Otázky efektivního nákupu, rozmístění a využití nákladné zdravotnické techniky.
  • Vytváření dílčích metodik pro studie HTA upravené na podmínky České republiky.
  • Expertní činnost v oblasti nákupu a provozu lékařské techniky.
  • Zdravotnické systémy, jejich silné a slabé stránky, vliv zájmových skupin na zdravotnický systém, otázky spojené se zdravotním pojištěním.
  • Management zdravotnických zařízení, zavádění moderních metod řízení do zdravotnictví.