Kontakty

CzechHTA
Katedra biomedicínské techniky
Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel: +420 224 359 901
email: czechhta@czechhta.cz