Address

Contact Information

Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.

Vojta je výzkumný pracovník se zaměřením na HTA, zejména modelování nákladové efektivity. Vedle toho se zabývá regulací zdravotnických prostředků a biostatistikou. Po dokončení inženýrského studia na FBMI ČVUT v roce 2014 nastoupil na doktorský program Biomedicínská a klinická technika, který dokončil v roce 2023. Na fakultě se vedle výuky podílí na znalecké činnosti fakulty. Od roku 2017 jednatelem společnosti MeDeCorp s.r.o., která se zabývá vstupem na trh zdravotnických prostředků.