Doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Vladimír je matematik a statistik, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V současné době se zabývá zejména nákladovou efektivitou zdravotnických technologií, HTA, výzkumem zdravotnických systémů a dalšími otázkami veřejného zdraví. V minulosti působil také v oblastech matematických základů kvantové teorie, genetických zdrojů kulturních rostlin, chemického a biomedicínského inženýrství. Je autorem více než 140 publikací v prestižních časopisech a ve sbornících z vědeckých konferencí. V letech 2007-2012 byl proděkanem pro vědu a zahraniční styky FBMI ČVUT a působil v řadě redakčních a vědeckých rad. Spolu s manželkou Hanou přeložil beletristické i odborné knihy z angličtiny a němčiny (např. George Orwell, Adam Smith, Werner Lansburgh, Ludwig von Mises).