RNDr. Marian Rybář

Marian vystudoval obor pravděpodobnost a statistika na Matematicko-fyzikální fakultě UK a obor učitelství matematiky a biologie na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se zpracováním biostatistických dat a školením lékařské statistiky. Jako poradce ministra zdravotnictví v oblasti statistiky měl v letech 2019-2021 za úkol nastartování národních projektů měření kvality zdravotní péče v ČR a projektu národního hodnocení spokojenosti pacientů v ČR, kterým se dodnes v rámci MZČR věnuje.  Je členem pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotních služeb na MZČR a spolupracuje s Kanceláří zdravotního pojištění na tvorbě indikátorů kvality zdravotní péče v ČR. Na FBMI se Marian podílí na výuce statistiky a spolupracuje na projektech v oblasti zlepšování zdravotnictví ČR na základě zdravotnických dat.