Address

Contact Information

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr.h.c.

Peter se po založení týmu CzechHTA od roku 2009 zabývá HTA zdravotnických prostředků. Pod jeho vedením byl řešen grant IGA MZ ČR Hodnocení zdravotnických prostředků (2010-14) a následně Informační systém sledování nákupů zdravotnických přístrojů (2013-14). Působil také jako hodnotitel efektivity a ceny zdravotnické techniky projektů onkocenter a traumacenter OP IOP pro MZ ČR a projektů Horizon 2020 pro Evropskou komisi. Ve své činnosti vedoucího týmů expertů znaleckého ústavu se věnuje managementu zdravotnické techniky, efektivity jejich nákupu, hodnocení přínosů a souladu jejich provozu s právními normami. Se svým doktorandem Ilya Ivlev (ECRI USA, předtím člen týmu CzechHTA) publikoval práce v oblasti multikriteriálních rozhodovacích metod s velkým mezinárodním ohlasem.