PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Věnuje se výzkumu v oblasti veřejného zdraví a ekonomiky zdravotnictví a mezinárodního srovnání zdravotnických systémů. Je autorem obsáhlých monografií Ekonomika zdravotnictví a Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Je autorem či spoluautorem několika desítek publikací, které se zaměřují na nákladové analýzy ve zdravotnictví, makroekonomické souvislosti zdravotnictví, mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů, závislosti, sociální politiku a zdravotně sociální pomezí. Je členem výboru Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP. S Czech HTA pracuje kontinuálně od roku 2014.