Ing. Petra Hospodková, Ph.D.

Petra je výzkumnou pracovní, lektorkou a garantkou ekonomicko-manažerských předmětů ve zdravotnictví na FBMI ČVUT . Její profesionální kariéra začala v Deloitte na pozici asistentky auditora. Následně spolupracovala s významnými výrobci zdravotnických prostředků v ČR zejména v oblasti nákladové optimalizace a zeštíhlování procesů. Mezi oblasti jejího odborného zájmu patří provádění nákladových analýz v rámci HB-HTA, využití nástrojů Lean Managementu ve zdravotnictví nebo hodnocení životního cyklu zdravotnických prostředků.