Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.

Ondřej se v týmu CzechHTA zabývá legislativou zdravotnických prostředků, ekonomikou zdravotnictví a HTA. Po dokončení inženýrského studia v roce 2014 na FBMI ČVUT navázal doktorským studiem a od roku 2016 zde také působí jako vědecký pracovník s pedagogickou činností. Podílí se na publikační činnosti a na výuce HTA, ekonomických analýz a předmětů zaměřených na legislativu ve zdravotnictví. Vede závěrečné práce studentů inženýrského studia a je spoluřešitelem grantů. V roce 2017 spoluzaložil společnost MeDeCorp s.r.o. poskytující služby v oblasti uvádění zdravotnických prostředků na trh a s tím souvisejících procesů.