Address

Contact Information

Ing. Martina Holá

Martina je studentka doktorského programu biomedicínské inženýrství na FBMI ČVUT. Členem týmu CzechHTA se stala v roce 2022 po dokončení magisterského studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Její odbornost spočívá v analýze zdravotnických dat pomocí administrativních dat, zejména se zaměřením na onemocnění roztroušená skleróza. V rámci skupiny CzechHTA Martina vede pracovní skupinu s názvem Multiplex, která se zaměřuje na projekty v oblasti onemocnění roztroušená skleróza. Skupina se podílí na řadě projektů, včetně práce na indikátorech kvality a jejich měření na základě administrativních dat. Také pracuje na identifikaci prodromální fáze RS pomocí administrativních dat a umělé inteligence (AI). Martiny disertační práce s názvem „Využití administrativních dat pro diagnostiku a zkvalitnění léčby roztroušené sklerózy“ si klade za cíl zmapovat cestu pacienta s RS na základě dostupných zdravotnických dat od včasné diagnostiky až k léčbě. Na fakultě se také podílí na výuce zdravotnické legislativy a managementu řízení kvality ve zdravotnictví.