Ing. Martina Caithamlová

Martina se zabývá ekonomikou zdravotní péče od roku 2013, od stejného roku je i členem týmu Czech HTA. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Má dlouholeté zkušenosti s výukou ekonomických předmětů. Působila i jako lektor se zaměřením na management a podnikovou ekonomii v soukromé sféře. Jako akademický pracovník přednáší v ekonomických a manažerských předmětech na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT a na European School of Business & Management SE. Zaměřuje se především na oblast nákladů a kalkulací ve zdravotnických zařízeních, na management ve zdravotnictví a na oblast strategického řízení zdravotnických zařízení. Je autorkou několika mezinárodních publikací v impaktovaných časopisech.