Address

Contact Information

Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.

Jakub je odborný asistent na FBMI. V týmu CzechHTA se věnuje analýze velkých pacientských dat hlavně z oblastí adherence k léčbě a odvykání kouření. Dále se zabývá získáváním a vyhodnocováním dat z přístrojové techniky v intenzivní medicíně a při respirační podpoře a rolí nositelných zařízení ve zdravotní péči. Absolvoval magisterský program Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Doktorské studium, zaměřené na umělou plicní ventilaci, zakončil v roce 2015 na FBMI ČVUT. Vyučuje aplikovanou statistiku, speciální přístrojovou techniku pro intenzivní péči a metodologii výzkumu.