Address

Contact Information

Ing. Anna Erfányuková

Anna je členem týmu CzechHTA od roku 2018. Studuje doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika, na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Zaměřuje se především na hodnocení zdravotnických prostředků a výzkum pacientských preferencí s využitím metod Health Technology Assessment (HTA). Má znalosti v oblasti regulace a analýzy rizik zdravotnických prostředků a s tím související legislativy a technických norem. V rámci své disertační práce se zabývá hodnocením pacientských preferencí se zaměřením na oblast onkologie. Má rovněž znalosti v oblasti modelování klinické a nákladové efektivity dle technických, provozních a dalších parametrů přístrojové techniky.