Ing. Gleb Donin, Ph.D.

Gleb je dlouhodobým výzkumným pracovníkem týmu CzechHTA. Svou doktorskou práci obhájil v roce 2018 v oboru Biomedicínská a klinická technika. V současnosti se hlavně zabývá analytickým modelováním v HTA a zdravotní ekonomice a metodicky zkoumá koncepty péče zaměřené na pacienta. Předtím se věnoval problematice hodnocení přínosů zdravotnických přístrojů, efektivity jejich nákupu a provozu, jakož i managementu zdravotnické techniky. Na FBMI se Gleb podílí na výuce HTA, klinicko-ekonomickém hodnocení zdravotnických technologií a informačních zdrojů ve zdravotnictví. Ve svých aktivitách klade silný důraz na oblast data science a zpracování velkých dat.