Address

Contact Information

Ing. Karla Mothejlová

Karla je studentka doktorského programu biomedicínské inženýrství na FBMI ČVUT. Členem týmu CzechHTA se stala v roce 2023 v průběhu studia magisterského studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. V rámci svého disertačního tématu se zabývá anonymizací zdravotnických dat a využitím dat pro sekundární účaly. V rámci skupiny CzechHTA Karla vede pracovní skupinu s názvem Anonymous, která se zaměřuje právě na problematiku anonymizace zdravotnických dat. Skupina se zabývá nastavením interních procesů v oblasti přijímání a poskytování dat pro výzkumné účely na FBMI. Dále vydává postupy a doporučení anonymizace a nastavuje funkční procesy k efektivní anonymizaci dat při zachování jejich informační hodnoty. Karly disertační práce s názvem „Framework for practical and legal adoption and use of anonymised administrative data“ si klade za cíl vytvořit funkční anonymizační procesy a infrastrukturu. Mezi dílčí cíle práce patří v rámci spolupráce s UZIS navržení autorských datasetů, tzv. minimálních adekváních datasetů. Karla se také na fakultě podílí na výuce hodnocení zdravotnických technologií a ekonomických analýz.