Address

Contact Information

doc. Dr.Rer.Nat. Aleš Tichopád

Aleš je specialistou na real-world evidence, docentem a vedoucím výzkumu v týmu CzechHTA na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Jeho specializací je analýza velkých zdravotnických dat pro pochopení efektivity a ekonomiky zdravotnických procesů, včetně aplikace metod HTA. V oblasti HTA a zdravotní ekonomiky působí od roku 2003. Mezi lety 2001 a 2013 se vedle toho, jako doktorand a postdoc na Technické univerzitě Mnichov, věnoval vývoji molekulárně diagnostických metod na principu real-time PCR, zejména pak algoritmům pro práci s daty. V týmu CzechHTA pracuje s tříletým přerušením od roku 2013. V minulosti pracoval v mezinárodních výzkumných organizacích IMFORM (dnes Premier Research), Kendle (dnes Syneos Health) a CEEOR (v letech 2015 až 2018 Kantar Health). V roce 2004 obhájil doktorský titul na Technické univerzitě Mnichov v oboru Life Science a v roce 2023 se stal docentem v oboru biomedicínské techniky. Je autorem více než 50 mezinárodních publikací v impaktovaných časopisech, jejichž citovanost přesáhla 5000 citací.