Hodnocení zdravotnických technologií

Jsme skupina zabývající se hodnocením zdravotnických technologií (HTA), systémy poskytování a financování zdravotní péče a ekonomikou a managementem zdravotnictví. Náš tým vznikl kolem studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Soustřeďujeme se zejména na HTA aplikované na zdravotnické prostředky v podmínkách České republiky. V této oblasti využíváme expertní znalosti pracovníků celé fakulty a synergii, kterou přináší spolupráce s týmy zaměřenými na biomedicínské inženýrství a lékařskou techniku.

  • Výzkum zaměřený na HTA, ekonomiku a management zdravotnictví
  • Výuka v magisterském oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
  • Expertní činnost v oblasti nákupu a provozu lékařské techniky