Svetlo do zdravia – Cesta pacienta

Svetlo do zdravia – Cesta pacienta

15th February 2024

Tešiť sa môžete na prednášky Doc. MUDr. Štefán Korec, Miroslava Fövényes, či konkrétne analýzy cesty onkologických pacientov realizované na administratívnych dátach v Českej republike. Nasledovať bude panelová diskusia aj so zástupcami NCZI a MZ SR.

Aké sú rozdiely medzi obecným vnímaním cesty pacienta a reálnymi dátami? Môžu nám dáta priniesť presnejšie pochopenie a zlepšenie skúsenosti pacientov?

Prečo mapovať cestu pacienta? Môže takýto prístup prispieť k zlepšeniu a optimalizácii zdravotnej starostlivosti? Aký význam má sledovanie cesty pacienta pre výskum a vývoj nových liečebných postupov?

Aký potenciál a limity majú dostupné zdravotnícke dáta pre analýzy cesty pacienta?

Adresa: Slovenská zdravotnícka universita v Bratislave, Aula D. Diešku (1. poschodie), Limbová 12 Bratislava

Kliknite tu pre online registráciu

Leták na stiahnutie