Svetla do zdravia: Dohody o riadenom vstupe liekov

Svetla do zdravia: Dohody o riadenom vstupe liekov

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislavě, Aula D.Diešku (1.poschodie), Limbová 12, Bratislava
16th May 2024

Keďže je tohtoročný apríl naozaj bohatý na rôzne podujatia a mnohí z Vás sú plne pracovne vyťažení, rozhodli sme sa, že ďalšie stretnutie v rámci Svetla do zdravia sa uskutoční až v máji a to konkrétne 16.5.2024.
Témou budú Dohody o riadenom vstupe liekov na trh (Managed entry agreements). So zástupcami ministerstva, poisťovni a odborníkmi sa bližšie pozrieme na nastavenia a využívanie dohôd v súčasnej praxi. A ako je už zvykom, diskutovať budeme aj o úlohe a potenciáli zdravotníckych dát, tentokrát v kontexte MEAs.

Registrácia zde

Leták na stiahnutie