Real-World data (jejich dostupnost a využití)

Real-World data (jejich dostupnost a využití)

1st March 2023

Okruhy témat:

  • Jak je to s otevřeností dat v ČR,
  • Jak je to s otevřeností dat v zahraničí,
  • Hodnota Real-World dat pro výzkum a vývoj,
  • Úskalí práce s daty pojišťoven,
  • Anonymizace dat jako cesta k jejich dostupnosti,
  • Budoucnost otevřenosti dat,
  • Ochrana osobních údajů pacienta,
  • a další témata.