Ing. Petra Hospodková, MBA

Petra Hospodková

V roce 2007 jsem absolvovala  magisterské studium na Masarykově ústavu vyšších studií na ČVUT v Praze (Ing.), obor Podnikání a inženýrství v průmyslu. Souběžně se svým působením v privátním sektoru, konkrétně v auditu, rostl i můj zájem o prohloubení poznatků v oblasti manažerských dovedností, a tak jsem absolvovala v roce 2010 program MBA.  Od října roku 2013 jsem studentem doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika na FBMI ČVUT a soustředím se na  výzkum současného systému cenové koncepce zdravotnických přístrojů, s cílem vytvořit transparentní a komplexní metodiku pro hodnocení nákupů zdravotnické techniky v ČR.

V roce 2007 jsem absolvovala magisterské studium na Masarykově ústavu vyšších studií na ČVUT v Praze (Ing.), obor Podnikání a inženýrství v průmyslu. Souběžně se svým působením v privátním sektoru, konkrétně v auditu, rostl i můj zájem o prohloubení poznatků v oblasti manažerských dovedností, a tak jsem absolvovala v roce 2010 program MBA. Od října roku 2013 jsem studentem doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika na FBMI ČVUT a soustředím se na výzkum současného systému cenové koncepce zdravotnických přístrojů, s cílem vytvořit transparentní a komplexní metodiku pro hodnocení nákupů zdravotnické techniky v ČR.

Tagged with:
Posted in Lidé