Contact

CzechHTA
Katedra biomedicínské techniky
Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze

nám. Sítná 3105,
272 01 Kladno

Tel.: +420 224 359 901
E-mail: czechhta@czechhta.cz