Ing. Vojtěch Kamenský

Vojta je výzkumný pracovník se zaměřením na HTA, zejména modelování nákladové efektivity. Vedle toho se zabývá regulací zdravotnických prostředků a biostatistikou. Po dokončení inženýrského studia na FBMI ČVUT v roce 2014 nastoupil na doktorský program Biomedicínská a klinická technika a jako asistent na FBMI. Na fakultě se vedle výuky podílí na znalecké činnosti fakulty. Od roku 2017 jednatelem společnosti MeDeCorp s.r.o., která se zabývá vstupem na trh zdravotnických prostředků.