Dr. Aleš Tichopád

Aleš je seniorní výzkumník a vedoucí v týmu CzechHTA. HTA a zdravotní ekonomikou se zabývá od roku 2003. V letech 2001 až 2013 se rovněž zabýval vývojem molekulárně diagnosticích diagnostických metod na principu real-time PCR, především potom algoritmů pro práci s daty. V týmu Czech HTA pracuje přerušovaně od roku 2013. Předtím pracoval v mezinárodních výzkumných organizacích IMFORM (dnes Premier Research), Kendle (dnes Syneos Health) a CEEOR (v letech 2015 až 2018 Kantar Health). Aleš v roce 2004 obhájil doktorský titul na Technické Univerzitě Mnichov v oborů Life Science. Je autorem více než 40 mezinárodních publikací v impaktovaných časopisech, jejichž citovanost přesáhla 4500 citací.