Obhajoby dizertačních prací

Obhajoby dizertačních prací

ČVUT
30th March 2022

Dne 30.3. bude Ing. Ondřej Gajdoš obhajovat svou dizertační práci na téma:  Model pro zhodnocení efektivity domácí umělé plicní ventilace.