Optimální pluralitní systém veřejného zdravotního pojištění

Zuzana Kotherová, Klára Linhartová Revizní a posudkové lékařství, 2014, Vol. 17, No. 2-3, pp. 72-78   Abstrakt: Pluralitní systém zdravotního pojišťění má v každé zemi, kde je zaveden, trochu jinou podobu a v každé zemi je též postavení a fungování zdravotních Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Reformní snahy ministerstva vztahující se k systému veřejného zdravotního pojištění 
očima zdravotních pojišťoven

Radostová Iveta, Kotherová Zuzana Reviz. posud. Lék., 17, 2014, č. 1, s. 23-29, ISSN 1214-3170 Abstrakt. Český systém veřejného zdravotního pojištění se opakovaně dostává do finančních problémů, čelí nestabilitě a hrozbě dlouhodobé finanční neudržitelnosti. Ministerstvem jsou proto připravovány a přijímány legislativní Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Přínos nakupování zdravotní péče

Kateřina Štolcová, Zuzana Darmopilová Kotherová Zdravotnictví v ČR, roč. 16 (2013), č. 2, str. 26-30 Plný text na stránkách časopisu.

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Reformní strategie v ČR a její dopad na systém veřejného zdravotního pojištění a postavení zdravotních pojišťoven

Iveta Radostová

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Současnost veřejného zdravotního pojištění v ČR

Současnost veřejného ZP v ČR

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Politika zdravotních pojišťoven v oblasti zdravotnických prostředků

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA