Novel Medical Device Procurement Tracking Approach

Donin G, Ivlev I, Jeřábková S, Vacek J, Kneppo P World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada, IFMBE Proceedings Vol. 51, Jaffray, David A. (Ed.), Springer, 2015, pp. 1546-1549 Available from SpringerLink: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-19387-8_376 Abstract This Více ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Publikace

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT FOR MEDICAL DEVICES

Jozef Rosina, Vladimír Rogalewicz, Ilya Ivlev, Ivana Juřičková, Gleb Donin, Nikola Jantosová, Jakub Vacek, Radka Otawová, Peter Kneppo Lékař a technika / Clinician and Technology 2014, 44(3):23-36, ISSN 0301-5491 Available at: http://ctj.fbmi.cvut.cz/previous-issues.jsf Abstract Health Technology Assessment (HTA) methods have become a standard Více ›

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Publikace

RATIONAL OPERATION OF MRI EQUIPMENT IN UNIVERSITY HOSPITALS IN THE CZECH REPUBLIC

Ilya Ivlev, Lucie Korábová, Jakub Vacek, Peter Kneppo Lékař a technika / Clinician and Technology 44 (1), 2014, 19-25. Abstract The use of the MRI systems in healthcare facilities is expanding based on the following observations: 1) patients are not exposed Více ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Publikace

Medical Technologies Evaluation Programme – materiál NICE

Ing. Nikola Jantosová, Ing. Iveta Radostová, Ing. Jakub Vacek

Tagged with: , ,
Posted in Seminář HTA

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology.

Jakub Vacek

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Použití rozhodovacích metod při výběru zdravotnické techniky

Abstrakt Při výběru zdravotnické techniky často dochází k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků, což je jednou z příčin plýtvání ve zdravotnictví. Aby bylo možné investice do zdravotnické techniky co nejlépe využít je nutné pro jejich výběr použít metody, které umožňují brát v úvahu různá Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

Cost effectiveness of coronary angiography and calcium scoring using CT and stress MRI for diagnosis of coronary artery disease.

Jakub Vacek – Cost effectiveness of coronary angiography and calcium scoring using CT and stress MRI for diagnosis of coronary artery disease.

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

Jakub Vacek

Jsem absolventem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (Ing.), nyní na této fakultě studuji v doktorském studijním programu Biomedicínská a klinická technika. Věnuji se především rozhodovacím metodám ve zdravotnictví a expertním systémům pro výběr zdravotnické techniky.

Tagged with:
Posted in Lidé

Vývoj vah charakteristik rozhodujících při výběru MRI

Vacek

Tagged with: , ,
Posted in Postery z konferencí