Work Productivity and Costs Related to Patients with Ankylosing Spondylitis, Rheumatoid Arthritis, and Psoriasis

Klára Kruntorádová, MSc, Jiří Klimeš, PharmD, Liliana Šedová, MD, Jiří Štolfa, MD, Tomáš Doležal, MD, PhD, Alena Petříková, PharmD VALUE IN HEALTH REGIONAL ISSUES 4C (2014) 100 – 106 Access PDF

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Work Productivity and Productivity Costs of Patients with Rheumatoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis and Psoriasis in the Czech Republic

Kruntorádová

Tagged with: , , ,
Posted in Postery z konferencí

Pracovní produktivita a náklady související s její ztrátou: příklad ankylozující spondylitida.

PharmDr. Jiří Klimeš (iHeta): Pracovní produktivita – obecný úvod od problematiky Bc. Klára Kruntorádová (FBMI): Pracovní produktivita – příklad ankylozující spodylitida

Tagged with: , , ,
Posted in Seminář HTA

Work productivity and productivity costs of patients with ankylosing spondylitis in the Czech Republic

Poster

Tagged with: , , , ,
Posted in Postery z konferencí