Quality of Life and Subjective Quality of Work Life in Patients with Multiple Sclerosis

Poster 191 (V. Mezerová)

Tagged with: , , , ,
Posted in Postery z konferencí

Veronika Mezerová

Tel: (+420) 224 359 931 Email: veronika.mezerova@fbmi.cvut.cz Promovala jsem na Českém vysokém učení technickém na Fakultě biomedicínského inženýrství (Systémová integrace procesů ve zdravotnictví), kde nyní studuji doktorské studium. V létě 2011 jsem byla na letní škole průmyslového inženýrství Akademie produktivity Více ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Lidé

Kvalita života a kvalita pracovního života pacientů s roztroušenou sklerózou

MEZEROVÁ, V.; POUŠEK, L. Ekonomika a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA, 2. ročník, Kladno, 16. 11. 2011. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2011, s. 21. ISBN 978-80-01-04942-6. Abstrakt: Cílem práce byla analýza kvality života a kvality Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

Měření kvality pracovního života

Tagged with:
Posted in Seminář HTA