Etické aspekty měření kvality života v klinické praxi a výzkumu

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Hodnocení nákladovosti a kvality života při aplikaci mikroprocesorem řízeného kolenního kloubu C-Leg

ČERVENÝ, J. Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-05453-6 Abstrakt Hlavním cílem této ekonomické studie bylo zhodnocení efektivity vynakládaných finančních prostředků při použití kolenního systému C-Leg, jeho Více ›

Tagged with: ,
Posted in Postery z konferencí

Kvalita života z pohledu pacienta

Kvalita života z pohledu pacienta – Ing. Veronika Mezerová Prezentace včetně hodnotícího formuláře a samotného EQ-5D-5L dotazníku ke stažení po kliknutí na daný odkaz.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Seminář HTA

Veronika Mezerová

Tel: (+420) 224 359 931 Email: veronika.mezerova@fbmi.cvut.cz Promovala jsem na Českém vysokém učení technickém na Fakultě biomedicínského inženýrství (Systémová integrace procesů ve zdravotnictví), kde nyní studuji doktorské studium. V létě 2011 jsem byla na letní škole průmyslového inženýrství Akademie produktivity Více ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Lidé