THE COSTS AND REIMBURSEMENTS FOR LUNG CANCER TREATMENT AMONG SELECTED HEALTH CARE PROVIDERS IN THE CZECH REPUBLIC

Jana Šimrová, Miroslav Barták, Radovan Vojtíšek, Vladimír Rogalewicz E+M Ekonomie a management 17(3), 2014, 74-85, DOI: 10.15240/tul/001/2014-3-007. Abstract. The objective of the article is to objectivise and assess the costs for the lung cancer therapy from the payer’s (health insurance Více ›

Tagged with: , , ,
Posted in Publikace

THE ANALYSIS OF COSTS AND REIMBURSEMENTS FOR LUNG CANCER TREATMENT IN THE CZECH REPUBLIC

poster (Abstract: Value in Health 16(2013), p. A407)

Tagged with: , , , ,
Posted in Postery z konferencí

Aspekty kvality života pacientů s rakovinou prsu

ŠEBELOVÁ, Z.; MEZEROVÁ, V. Aspekty práce pomáhajících profesí 2013, Praha, 17. 9. 2013. Praha: Manus, 2013, s. 383 – 390. ISBN 978-80-86571-18-8 Abstrakt Problematika kvality života pacientek, u kterých bylo diagnostikované nádorové onemocnění prsu, je naprosto odlišná v závislosti na Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Gene screening and prevention of hereditary breast cancer: a cost-effectiveness Monte-Carlo study

poster

Tagged with: , , , , ,
Posted in Postery z konferencí

Protected HTA etc. (nejen) v onkologii v etapě oligoliberalismu

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Seminář HTA