Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Veronika Mezerová, Eva Meluzínová, Lubomír Poušek Neurol. praxi 2014; 15(2): 97-100 Neurologie pro praxi 

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Hodnocení efektivnosti léčby neinfekčních uveitid

KRÁSNÁ, J.; MEZEROVÁ, V.; KRÁSNÝ, J. Česká a Slovenská Oftalmologie vol. 69, No. 3, pp. 110-116, ISSN 1211-905.

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Efekt a nákladovost lázeňské péče

MEZEROVÁ, V.; VONDRÁŠKOVÁ, J.  Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013, s. 24. ISBN 978-80-01-05453-6 poster

Tagged with: , , ,
Posted in Postery z konferencí

Kvalita života paraplegiků po rehabilitačním pobytu

MEZEROVÁ, V.; KAMARÝTOVÁ, J. Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 27. 11. 2013. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013, s. 27. ISBN 978-80-01-05453-6 poster

Tagged with: , , ,
Posted in Postery z konferencí

Additonal peculiarities of medical devices that should be considered in their development process.

Veronika Mezerová

Tagged with: ,
Posted in Seminář HTA

Aspekty kvality života pacientů s rakovinou prsu

ŠEBELOVÁ, Z.; MEZEROVÁ, V. Aspekty práce pomáhajících profesí 2013, Praha, 17. 9. 2013. Praha: Manus, 2013, s. 383 – 390. ISBN 978-80-86571-18-8 Abstrakt Problematika kvality života pacientek, u kterých bylo diagnostikované nádorové onemocnění prsu, je naprosto odlišná v závislosti na Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Patient quality of life assessment for HTA

Veronika Mezerová, Vladimír Rogalewicz QUAERE 2013, vol. 3 (2013), pp. 1905-1908, ISBN 978-80-905243-7-8 Abstract Cost-effectiveness analyses are widely used in health technology assessment. The effects are often expressed in quality-of-life terms that represent individual’s preferences for specific health-related outcomes. The standardized MSQoL-54 Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Způsoby hodnocení kvality života pro potřeby HTA

MEZEROVÁ, V.  Ekonomika a management ve zdravotnictví 3. ročník, Kladno, 6. 6. 2013. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2013, s. 230 – 236. ISBN: 978-80-01-05277-8. Abstrakt Práce se zaměřuje na různé metodické přístupy k měření kvality života, která je Více ›

Tagged with: , ,
Posted in Publikace

Health technology assessment applied to medical devices

poster

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Postery z konferencí

Kvalita života z pohledu pacienta

Kvalita života z pohledu pacienta – Ing. Veronika Mezerová Prezentace včetně hodnotícího formuláře a samotného EQ-5D-5L dotazníku ke stažení po kliknutí na daný odkaz.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Seminář HTA